Klimatsmart
Bryggd

5acf518d69702d5d971c0000 klimatsmart 1.original
5acf518e69702d5d971d0000 klimatsmart 2.original
5acf518e69702d5d971e0000 klimatsmart 3.original

Ölet är bryggt på naturliga ingredienser. Utan natur, inget öl. Så enkelt är det. Ett av våra viktigaste mål är därför att begränsa vår klimatpåverkan. Under den senaste 10-årsperioden har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 50 procent per liter producerad dryck. Inom några år räknar vi med att ha uppnått en helt klimatneutral produktion.

Idag är 100 procent av elen vi använder förnyelsebar.

Genom vårt unika sätt att utvinna bioenergi från drav, som är en organisk restprodukt från öltillverkningen, minskar vi vårt oljeberoende och minimerar våra avfallsvolymer. Det är så vi jobbar cirkulärt.

Vi satsar också på förnybara drivmedel i våra transporter. Idag kör vi mer än 70% av våra egna lastbilar med fossilfritt bränsle.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Koldioxidutsläpp i produktionen (g) per liter producerad dryck

5acf519069702d5d971f0000 klimatsmart diagram.original

Välkommen till norrlandsguld.se

På den här sajten förekommer det information om alkoholhaltiga drycker och du måste ha fyllt 25 år för att besöka den

Hur gammal är du?


Norrlands Guld. använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb.
Du kan läsa mer om cookies här.